στη Θεσσαλονίκη
Σε μία πόλη με παράδοση στα σιροπιαστά γλυκά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από την πρώτη στιγμή παραλαβής των πρώτων υλών καθώς και κατά την διάρκεια παραγωγής, συσκευασίας και διανομής των σιροπιαστών γλυκών η επιχείρηση τηρεί και πιστοποιείται κάθε χρόνο με το γερμανικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων International Featured Standards (IFS) Food Standard.